Apeks ups its (administrative) game

CEO Denise Anfinnsen is following her passion and switching to the position of Creative Director for the esports team.

There is a lot at stake for Apeks moving forward. Not only are there important matches being played, but Apeks has also decided to play an active role in the fight against harassment in the esport and gaming world. This role and this particular issue is something Denise has realised she wanted to work with and make her own.

“We ran our first campaign on this topic in the spring and generated a lot of attention. Well-deserved, if you ask me,” says Denise. 

Don’t change your name

In the campaign ‘Don´t change your name, change the game’, Apeks points out that 41 per cent of all gamers are women, and that a whopping four out of five of them have experienced harassment. Girls who play are subjected to sexualised messaging, name-calling, mansplaining, boycotting and sleazy comments or suggestions. As a result, 59 per cent of girls choose to play under a male or gender-neutral alias. The campaign was picked up by Norwegian TV2 News on 8 March, was widely shared and prompted much debate on social media.

“Going forward, we must not let up. We must intensify our initiatives, to try and do something about this enormous problem in the community. This is one of the things I will be working on in the future,” explains Denise.

New CEO
Picking up the baton as CEO is Espen Berg Knutsen from Lofoten. He has a master’s degree in law and years of management experience at the regional, national and international level.

“I am looking forward to the journey ahead with this winning team, which is made up of extremely competent, dedicated and supportive colleagues,” says Espen. 


Change the game
Denise will still be found in the corridors of our head office in Nydalen. 

“Espen and I will obviously be working closely together. Apeks has an opportunity to use its voice here, and can help to set a new standard for esport in Norway. I am looking forward to using all my powers as Creative Director to ensure we do so as effectively as possible,” says Denise. 


Apeks topper (det administrative) laget

CEO Denise Anfinnsen følger lidenskapen og går over som kreativ leder i E-sportlaget.

Det er mye som står på spill for e-sportlaget om dagen: ikke bare spilles det viktige kamper over en lav sko. Men Apeks har også bestemt seg for å ta en aktiv rolle i kampen mot trakassering i e-sport- og gamingmiljøet. Og det var den kampsaken Denise kjente hun ville gjøre til sin egen.

– Vi kjørte jo vår første kampanje på dette før sommeren og fikk masse oppmerksomhet. Velfortjent, spør du meg, sier Denise.

Don´t change your nameI kampanjen «Don´t change your name, change the game» peker Apeks på at 41 prosent av alle som gamer er kvinner, og at hele fire av fem av disse har opplevd trakassering. Jenter som spiller blir utsatt for seksuelle meldinger, name calling, mansplaining, boikotting og lugubre tilnærmelser. Som en konsekvens av dette velger 59 prosent av jentene å spille under mannlige eller kjønnsnøytrale alias. Kampanjen ble plukket opp av TV2-nyhetene den 8.mars, ble mye delt og har skapt stor debatt i sosiale medier.

– I tiden fremover må vi ikke gi oss, og gjøre stadig flere tiltak for å prøve å gjøre noe med dette enorme problemet i miljøet. Det er blant annet det jeg skal jobbe med fremover, forteller Denise.

Ny daglig leder
Inn for å ta imot stafettpinnen som daglig leder kommer Espen Berg Knutsen fra Lofoten. Han har en juridisk embetseksamen i bunn og lang erfaring som leder på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

-Jeg gleder meg til reisen videre med dette vinnerlaget, som består av svært kompetente, dedikerte og gode kollegaer, understreker Espen.Change the game
Denise blir fortsatt å se i gangene på hovedkontoret i Nydalen.

-Espen og jeg jobber selvfølgelig tett sammen. Men Apeks har en mulighet til å bruke stemmen sin her, og kan være med på å sette en ny standard for esport i Norge. Det gleder jeg meg til å bruke alle mine krefter på å sørge for at vi gjør på best mulig måte som kreativ leder, avslutter Denise.