Hvor går grensen?

Trash talk VS Trakassering

Hvor går grensen mellom trakassering og trash talk?

Da vi i våres kom ut med kampanjen Don’t change your name, change the game” for å rette søkelyset mot trakasseringen jenter og kvinner som gamer blir utsatt for møtte vi store reaksjoner. Mange var takknemlige for fokuset og takket for kampanjen. Men, desto flere var kritiske og mente at det vi peker på bare er det man må tåle som gamer. At å klage på grov trakassering var sytete og feigt, og at de harde kommentarene er en del av gaming-opplevelsen.  

92% etterlyser bedre løsninger

Likevel kan vi ikke ignorere statistikken som peker på at toxic adferd er utbredt. I en undersøkelse av Unity sier 7 av 10 gamere at de har opplevd hatprat, seksuell trakassering, voldstrusler eller doxing. 21% av disse sier at de opplever det ofte eller hver gang de spiller. Og hele 92% etterlyser bedre løsninger for å begrense toxic adferd i spill.   

Det er med andre ord stor enighet om at trakassering er et problem og at noe må gjøres med det. Til tross for dette har ikke problemet blitt mindre, snarere tvert imot. Vi mener det må gå et tydelig skille mellom trakassering og trash talk. Å disse eller gjøre narr av motspillerne er en selvfølgelig del av mange spill, det er vi enige om. Men mange av meldingene som gis er langt over streken. Spørsmålet er hvor streken skal gå. Og hvem skal sette den?

Gamingheltene må gå foran

Beate Wold Hygen er seniorforsker med doktorgrad i psykolog ved NTNU. Hun er opptatt av at rollemodellene må ta ansvar. 

Jeg har en drøm om at heltene i gamingkulturen går foran og tar ansvar. Rollemodellene må vise at hets og trakassering ikke er greit, sier hun.  

Forskeren mener at nye spillere ofte tilpasser seg det miljøet som er der fra før. Unge og urutinerte spillere ser opp til de beste. Derfor er det viktig at de beste gamerne er bevisste sin egen rolle og går foran som gode eksempler.

Et stort problem

Hun er også tydelig på at trakassering er et problem som vi ikke må ta lett på.  

– Ukulturen innen gaming har fått lov å vokse uforstyrret over tid. Og det er faktisk slik at kvinner har betydelig større sannsynlighet for å føle seg opprørt og skremt av overgrep, og at 1 av 4 sier at trakasseringen gjør at de ikke vil spille igjen. Da er det et problem, sier hun.

Men hvor går veien videre? Vi er enige med Beate Hygen og mener at miljøet selv må ta ansvar og definere grensene mellom trash talk og trakassering. Men kanskje viktigst av alt må vi stå opp mot det som ikke er greit. En ting som er sikkert er at når trash talk blir ekskluderende så er det ikke lenger trash talk, men trakassering.

Gamere må løse problemet

Vi i Apeks er opptatt av at det er gamere som må løse problemet. Det er vi som spiller som må skape en kultur hvor alle er velkomne. La oss skape en større bevissthet rundt problemet og ta tak i det en gang for alle.

Hvor går din grense?

Vi er interessert i å høre din mening. Gi din score på hvor du mener grensen går.